Ibadat Adven I

Ibadat Adven I

Dalam menyiapkan diri untuk menyambut kedatangan Juru selamat Yesus Kristus, anak-anak TK Stada Bhakti Nusa mengikuti Ibadat Adven I yang dilaksanakan pada hari Jumat, 29 November 2019, yang diikuti oleh TK A dan TK B.   Anak-anak diikutsertakan dalam ibadat...